För kontraktsgarantier

I många affärer kräver köparen att säljaren, vanligtvis exportören, ställer en kontraktsgaranti till köparens förmån. Det kan till exempel vara en anbuds-, förskotts- eller fullgörandegaranti.

EKN kan skydda både säljaren och den som ställer ut kontraktsgarantin mot förluster när förmånstagaren, vanligtvis köparen, utnyttjar kontraktsgarantin. Den som ställer ut en kontraktsgaranti kan ansöka om EKN:s motgaranti, medan exportörer kan ansöka om en säkerhetsgaranti.


http://www.ekn.se/