Vad kan EKN göra för dig?

EKN är en affärspartner till exporterande företag och banker. Hos oss kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning. Vi försäkrar både små och stora affärer i de flesta av världens länder.


info@ekn.se

 

 

  • Oryx Simulations
  • Flexbox
  • Avure Technologies AB
  • Arcos Hydraulik AB
  • Boule Diagnostics AB
  • ABB Sweden AB
  • Sandvik: representation i 130 länder
  • Scania Latin America
  • XYLEM WATER SOLUTIONS AB

Landbedömning

Här ser du EKN:s landriskklassningar, uppdelat på korta och långa kredittider.

Se hela landlistan

Aktuellt

EKN jan-jun 2016: Garantigivning i nivå med föregående år

EKN garanterade 893 exportaffärer för 16,7 miljarder kronor till 113 länder under ...

Fyra länder i Sub-Sahara nedgraderas

De låga världsmarknadspriserna på råvaror har drabbat flera afrikanska länders ekonomier. ...

Nyhetsarkiv