Vi gör exportvärlden större

Våra garantier erbjuder företag och banker säkrare affärer och skydd mot olika risker i alla delar av affärsprocessen. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen konkurrenskraftig kredit och den kan också möjliggöra bättre finansiering. Med den säkerhet som garantierna ger – du vet att du får betalt – blir fler exportaffärer möjliga. Vi gör exportvärlden större för svenska företag.

Efterfrågan på EKN:s garantier ökar och med vårt nya mandat kan vi göra ännu mer för att främja svensk export, berättar generaldirektör Karin Apelman.

Fortsatt ökning
av nya kunder

Tillströmningen av nya kunder hos EKN var ännu större än förra året. Och de företag som använt oss tidigare kommer tillbaka. Konslutföretaget SSPA hör till de företag som använder EKN år efter år och tycker det är enkelt. Nu kan företag i hela Sverige köpa EKN-garantier från sitt ALMI-bolag. Läs mer här


Allt viktigare med flexibla lösningar

EKN:s medverkan är många gånger en förutsättning för att en svensk exportaffär ska bli av. Iran, Ryssland, Turkiet och Mellanöstern dominerade 2007 års nya affärer. För Volvos expansion i Brasilien har EKN medverkat i ett samarbete med Volvos egen bank VFS och Nordea. Handelshuset Elof Hansson använder EKN vid sina större affärer och är nöjd med det smidiga samarbetet. Lär mer här

Exportlånet lanserat

Tillsammans med ALMI, SEK, Exportrådet och Swedfund har EKN lanserat Exportlånet – för små och medelstora företag som behöver rörelsekapital för export. Läs mer här